Parenteral a.s. vznikla v roce 2002 pro zastřešení soukromého programu výzkumu přírodních zdrojů a surovin v oblasti kosmetického, farmaceutického a potravinářského průmyslu a záměrem výroby vlastních přípravků pro parenterální aplikace (především intravenózně, intramuskulárně a transdermálně resp. topicky). 

Na základě jeho výsledků se podílí na rozvoji aplikace výživných, tišicích i léčivých prostředků, přičemž spolupracuje s odbornými zdravotnickými, vědeckými a vzdělávacími institucemi v České republice i v zahraničí. 

Podle vlastního marketingového programu společnost zadává řešitelské úkoly a organizuje cílené vývojové práce i jejich praktické realizace u dalších partnerů a jako majitel vytvořeného know-how pověřuje technologickým zpracováním vlastních receptur prověřené producenty, kteří disponují potřebnými výrobními kapacitami, požadovaným vybavením i kvalifikovanými pracovníky (v souladu s parametry Českého lékopisu a Správné výrobní praxe). 

Parenteral a.s. je jedním z prvních českých výrobců přípravků na bázi přírodních složek a látek z konopí; viditelným výsledkem aktivit společnosti je mj. portfolio zdravotní kosmetiky osvědčené i v rámci ambulantní, klinické a lázeňské péče v oblasti dermatologie, alergologie, chirurgie, gerontologie, onkologie i traumatologie. 

Grafické prvky našeho loga odkazují na tři spoluzakladatele společnosti a krystaly makromolekulárního rostlinného proteinu edestinu, které se vědeckému týmu společnosti podařilo získat v unikátní čistotě, potřebné pro perspektivní praktické aplikace a potenciální uplatnění mj. jako náhražka lidské krevní plazmy (za tento vynález byl společnosti udělen mezinárodní patent), ověřené prostřednictvím nezávislého testovacího pracoviště (certifikovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv). schema